Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης: Τί είναι

Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης είναι το σύνολο των παθήσεων που οφείλονται στην προοδευτική φθορά της σπονδυλικής στήλης. Αυτές είναι:

  • η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
  • η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα
  • η εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση
  • η τμηματική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και
  • η εκφυλιστική σκολίωση

Αίτια – Παράγοντες

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να προκληθούν σταδιακά λόγω του γήρατος αλλά και νωρίτερα λόγω κληρονομικών παραγόντων, συστηματικών νόσων, κακής στάσης σώματος, επαγγελματικών παραγόντων κ.λπ. Συνήθως συνυπάρχουν περισσότεροι παράγοντες που προκαλούν τελικά την εκφυλιστική πάθηση της σπονδυλικής στήλης.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση ποικίλει ανάλογα με την συμπτωματολογία και μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών