,

Κάκωση Έξω Πλαγίου Συνδέσμου

Κάκωση Έξω Πλαγίου Συνδέσμου

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα  του μηριαίου και καταφύεται στη κεφαλή της περόνης. Ο σύνδεσμος βοηθά στο να συγκρατείται  η  εξωτερική πλευρά του γόνατος σταθερή. Η κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου συμβαίνει από βία που δρα στην εσωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε προσαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό.

Εκδήλωση

Σε κάκωση εμφανίζεται πόνος και ενδεχομένως διόγκωση στο ύψος της αρθρικής σχισμής και ως επί το πλείστον στην κατάφυση του πλάγιου συνδέσμου. Ο πόνος αυξάνεται κατά την προσαγωγή της κνήμης. Εκτός από τον πόνο συχνά ο ασθενής παραπονείται για αστάθεια του γόνατος.

Κάκωση Έξω Πλαγίου Συνδέσμου: Διάγνωση

Σε προσαγωγή της κνήμης με το γόνατο σε έκταση σε περίπτωση θλάσης δεν παρατηρείται καμία χαλάρωση του συνδέσμου. Σε μερική ρήξη παρατηρείται ελάχιστη ελαστική χαλάρωση. Σε πλήρη ρήξη παρατηρείται άνοιγμα της αρθρικής σχισμής. Οι εξετάσεις που θα βοηθήσουν τον ορθοπαιδικό χειρουργό στην διάγνωση και τον αποκλεισμό συνοδών κακώσεων είναι οι απλές ακτινογραφίες καθώς και η μαγνητική τομογραφία.

Κάκωση Έξω Πλαγίου Συνδέσμου: Θεραπεία

Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική. Περιλαμβάνει εφαρμογή πάγου στην περιοχή, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και εφαρμογή κηδεμόνα που δεν επιτρέπει τις πλάγιες κινήσεις του γόνατος. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να συμπεριλάβει ασκήσεις ενδυνάμωσης του άκρου.

Η χειρουργική επέμβαση συχνά δεν είναι απαραίτητη όταν υπάρχει ρήξη μόνο του έξω πλαγίου συνδέσμου.