Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα  του μηριαίου και καταφύεται στη κεφαλή της περόνης. Ο σύνδεσμος βοηθά στο να συγκρατείται  η  εξωτερική πλευρά του γόνατος σταθερή. Η κάκωση του συμβαίνει από βία που δρα στην εσωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε προσαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό.

Εκδήλωση

Σε κάκωση εμφανίζεται πόνος και ενδεχομένως διόγκωση στο ύψος της αρθρικής σχισμής και ως επί το πλείστον στην κατάφυση του πλάγιου συνδέσμου. Ο πόνος αυξάνεται κατά την προσαγωγή της κνήμης. Εκτός από τον πόνο συχνά ο ασθενής παραπονείται για αστάθεια του γόνατος.

Διάγνωση

Σε προσαγωγή της κνήμης με το γόνατο σε έκταση σε περίπτωση θλάσης δεν παρατηρείται καμία χαλάρωση του συνδέσμου, σε μερική ρήξη, ελάχιστη ελαστική χαλάρωση και σε πλήρη ρήξη παρατηρείται άνοιγμα της αρθρικής σχισμής. Οι εξετάσεις που θα βοηθήσουν στην διάγνωση  και τον αποκλεισμό συνοδών κακώσεων είναι οι απλές ακτινογραφίες καθώς και η μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική και περιλαμβάνει την εφαρμογή πάγου στην περιοχή, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ),την εφαρμογή ενός κηδεμόνα που δεν επιτρέπει τις πλάγιες κινήσεις του γόνατος και σε δεύτερο χρόνο τις ασκήσεις ενδυνάμωσης του άκρου.

Η χειρουργική επέμβαση συχνά δεν είναι απαραίτητη όταν υπάρχει ρήξη μόνο του έξω πλαγίου συνδέσμου.