ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΒΡΗ