Ιατρικά άρθρα

Νεότερες Εξελίξεις Στην Αντιμετώπιση Χόνδρινων Ελλειμμάτων

dimdovris No Comments

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας λεπτός, λείος, μαλακός και ελαστικός υμένας, ο οποίος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες των οστών  ο οποίος και επιτρέπει την ομαλή, με ελάχιστη τριβή, κίνηση των αρθρικών επιφανειών. Βασική του λειτουργία είναι η κατανομή των φορτίων και η μείωση των πιέσεων στο υποχόνδριο οστό. Αποτελείται από νερό, κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες, πρωτεϊνες και χονδροκύτταρα. Η μοναδική του σύσταση, του εξασφαλίζει ιδιαίτερες μηχανικές ιδιότητες:

 • Κατά τη διάρκεια της φόρτισης παραμορφώνεται, και μετά την άρση της λαμβάνει πάλι το αρχικό του σχήμα και να επιστρέφει στο αρχικό του πάχος.
 • Ο χόνδρος δεν διαπερνάται από νεύρα ή αγγεία και τρέφεται με διάχυση από το αρθρικό υγρό. Αυτό παράγεται από τον αρθρικό υμένα και η ποσότητά του σε μια φυσιολογική άρθρωση είναι ελάχιστη.

Ο αρθρικός χόνδρος επομένως έχει περιορισμένη ικανότητα αυτοεπούλωσης και αυτοεπιδιόρθωσης, με αποτέλεσμα, όταν τραυματισθεί ή προσβληθεί από κάποια πάθηση (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Σηπτική αρθρίτιδα, Οστεονέκρωση κ.ά.),να οδηγείται σε προοδευτική καταστροφή.

Αν η αρχική βλάβη του χόνδρου  δεν διαγνωσθεί  και αντιμετωπισθεί  έγκαιρα τότε η χονδροπάθεια που δημιουργείται αρχικά  οδηγεί σε  οστεοαρθρίτιδα. Οι βλάβες που δίνουν συμπτώματα έχουν συνήθως μέγεθος 2 εκ. με 4 εκ. Αυτές οι βλάβες επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης και προκαλούν άλγος, ύδραρθρο, δυσκαμψία  και μερικές μπορεί να μπλοκάρουν την άρθρωση.

Η αντιμετώπιση των χόνδρινων ελλειμμάτων πρέπει να είναι εξατομικευμένη λόγω της ιδιαιτερότητας της πάθησης. Ο ειδικευμένος ορθοπαιδικός που θα αναλάβει την θεραπευτική  αντιμετώπιση θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ηλικία του ασθενούς ,τις καθημερινές του απαιτήσεις, την γενική κατάσταση υγείας του, την συμμόρφωση του, την  εντόπιση της εμπλεκόμενης  άρθρωσης  κ.ά.

Η  αντιμετώπιση αρχικά περιλαμβάνει συντηρητικά μέσα. Η πρώτη σύσταση που γίνεται στον ασθενή είναι η μυϊκή ενδυνάμωση της πάσχουσας περιοχής προκειμένου να διαπιστωθεί το αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν ή και εκλείψουν. Αν το παραπάνω μέτρο δεν αποδώσει ακολουθεί η χορήγηση  σκευασμάτων που περιέχουν συστατικά του φυσιολογικού αρθρικού χόνδρου (γλυκοζαμίνες, χονδροϊτίνες, υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο) με από του στόματος χορήγηση. Έπειτα θέση έχουν οι απευθείας εγχύσεις εντός της πάσχουσας άρθρωσης υαλουρονικού οξέος, αυξητικών παραγόντων (PRPs), μεσεγχυματικών κυττάρων και βλαστοκυττάρων.

Σειρά έπειτα έχουν οι  χειρουργικές λύσεις που συνήθως  θα λύσουν και το πρόβλημα μιας και τα παραπάνω μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη τουλάχιστον τις σοβαρότερες περιπτώσεις.

Ραδιοσυχνότητα

H τεχνική αυτή γίνεται  αρθροσκοπικά και είναι αποτελεσματική για την επίτευξη ομοιόμορφης επιφάνειας κατά μήκος μικρών  χονδρικών αλλοιώσεων πρώτου βαθμού συνήθως. Ωστόσο, η υψηλή ενδοαρθρική θερμοκρασία που σχετίζεται με αυτή τη μέθοδο μπορεί  να καταστρέψει εν μέρει ή πλήρως τον χόνδρο άρθρωσης . Θερμοκρασίες υψηλότερες από 50 ° C έχουν οριστεί ως ένα κρίσιμο όριο για τον  θάνατο των χονδροκυττάρων . Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συσκευές ραδιοσυχνότητας με δείκτες θερμοκρασίας, έτσι ώστε οι θερμοκρασίες να μπορούν να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης .

Τριβή

Πρόκειται για μια αρθροσκοπική τεχνική όπου στην ουσία γίνεται μηχανικός καθαρισμός . Πρώτα περιγράφηκε ως παρηγορητικό μέτρο για την προσπάθεια αποφυγής της ολικής αρθροπλαστικής γονάτου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα αρχικού σταδίου. Θεωρείται ότι η διέγερση του υποχονδρικού οστού μπορεί να απελευθερώσει μεσεγχυματικά κύτταρα από τον μυελό των οστών, προωθώντας έτσι το σχηματισμό νέου ιστού.

Μέθοδος μικροκαταγμάτων

Η παλαιότερη και τεχνικά λιγότερο απαιτητική  λύση είναι η οι αρθροσκοπική τεχνική των μικροκαταγμάτων και των μικροτρυπανισμών με τις οποίες διανοίγονται δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της τραυματισμένης χόνδρινης επιφάνειας με το πλούσιο σε μεσεγχυματικά κύτταρα υποχόνδριο οστούν η διαδικασία  ευοδώνει την παραγωγή ινοχόνδρινου ιστού που «γεμίζει» το έλλειμμα του χόνδρου.

Μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων

Με τις τεχνική αυτή  οστεοχόνδρινα κυλινδρικά τεμάχια  που έχουν ληφθεί  από περιοχή  της πάσχουσας άρθρωσης  που δεν φορτίζεται τοποθετούνται στην περιοχή  της βλάβης. Η τεχνική της εμφύτευσης οστεοχόνδρινων κυλίνδρων γίνεται είτε αρθροσκοπικά είτε με ανοικτή επέμβαση αναλόγως της θέσης και του μεγέθους της βλάβης.

Μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων

Γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά λαμβάνεται υγιής χόνδρος από μη φορτιζόμενη επιφάνεια της άρθρωσης και αποστέλλεται σε ειδικά κέντρα για καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτόλογων χονδροκυττάρων. Στη συνέχεια  ο ασθενής επανεισάγεται στο χειρουργείο και γίνεται η εμφύτευση των χονδροκυττάρων στη  βλάβη αρθροσκοπικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι αναπτύσσεται υαλοειδής χόνδρος, ποιοτικά ανώτερος του ινοχόνδρινου ιστού και παρόμοιος του φυσικού.

Μεταμόσχευση μεγάλων χόνδρινων και οστεοχόνδρινων αλλομοσχευμάτων

Σε περιπτώσεις όπου η βλάβες του αρθρικού χόνδρου καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια της άρθρωσης ή ταυτόχρονα πάσχει σε μεγάλο βάθος και το υποχόνδριο οστούν, τότε η επιλογή είναι η μεταμόσχευση μεγάλων χόνδρινων ή οστεοχόνδρινων τεμαχίων από δωρητές (αλλομοσχεύματα).

Αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων καλλιεργημένων με ειδική επεξεργασία σε υπόστρωμα κολλαγόνου ιστού

Οι σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών στηρίζονται στη λήψη υγιούς χόνδρινου ιστού από την άρθρωση του ασθενούς, καλλιέργεια των απομονωθέντων από τον χόνδρο χονδροκυττάρων και η επανατοποθέτησή τους στην περιοχή της χόνδρινης βλάβης όπου θα αναπτύξουν νέο αρθρικό χόνδρο. Τα κύτταρα αυτά μεταφέρονται στην περιοχή της βλάβης τοποθετημένα σε ειδικές μεμβράνες από κολλαγόνο ή υαλουρονικό (ικριώματα).Η επεμβάση  μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο είτε ανοικτά είτε αρθροσκοπικά.

Χρήση πρώιμων θεμέλιων κυττάρων (βλαστοκύτταρα)

Ο ιατρός κάνει λήψη είτε μικρής ποσότητας λιπώδους ιστού  συνήθως από την κοιλιακή  περιοχή του ασθενούς είτε λήψη  μυελού  των οστών από το λαγόνιο οστό του ασθενούς. Κατόπιν, το υλικό αποστέλλεται σε εργαστήρια ειδικής εταιρίας αναγεννητικής βιοτεχνολογίας, όπου τα βλαστοκύτταρα απομονώνονται και στη συνέχεια καλλιεργούνται για 5-6 εβδομάδες.Το τελικό προϊόν τοποθετείται με έγχυση στην άρθρωση, όπου θα επιτελέσει την επουλωτική και αναγεννητική του δράση.

Μεμβράνες – ικριώματα

Μεμβράνες (ικριώματα) πάνω στα οποία τοποθετούνται τα καλλιεργημένα κύτταρα και στη συνέχεια τοποθετούνται στην περιοχή της βλάβης. Οι μεμβράνες αυτές προσφέρουν προστασία στα κύτταρα ως σταθερό υπόστρωμα, προσκόλληση στην περιοχή της βλάβης ώστε τα κύτταρα να μην χάνονται μέσα στο αρθρικό υγρό αλλά και πλέον είναι φορτωμένες με αυξητικούς παράγοντες που διεγείρουν τα κύτταρα στο να κατασκευάσουν νέο αρθρικό χόνδρο.

Γονιδιακή θεραπεία

Τέλος, η γονιδιακή θεραπεία έχει βρει σημαντικό πεδίο στην έρευνα της χονδρογένεσης. Γονιδιακοί φορείς ή γενετικά τροποποιημένα χονδροκύτταρα ή μεσεγχυματικά κύτταρα τοποθετούνται στην περιοχή της βλάβης και είναι ρυθμισμένα ώστε να παράγουν αυξητικούς παράγοντες που οδηγούν στην παραγωγή νέου αρθρικού χόνδρου (χονδρογένεση). Ακόμα όμως η γονιδιακή θεραπεία βρίσκεται σε ερευνητικό και πειραματικό επίπεδο και δεν έχει προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι σήμερα υπάρχουν  αρκετές αξιόπιστες λύσεις  σε ένα πρόβλημα που στο παρελθόν η θεραπευτική φαρέτρα του ορθοπαιδικού είχε πολύ λίγα όπλα ενάντια στις πολύ συχνές παθήσεις του χόνδρου.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όλες οι παραπάνω μέθοδοι έχουν αποτελεσματικότητα μόνο εφόσον γίνει σωστή διάγνωση του προβλήματος και επιλογή    τόσο του ασθενούς όσο και της θεραπευτικής επιλογής.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Οστεοπόρωση – Οστεοπενία

dimdovris No Comments

Οστεοπόρωση – Οστεοπενία: Μια ύπουλη νόσος

Η Οστεοπόρωση είναι μία ύπουλη νόσος, η οποία προσβάλλει κυρίως γυναίκες στην εμμηνόπαυση, αλλά και άνδρες μεγάλης ηλικίας. Είναι η πάθηση των οστών η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική αποδυνάμωση της οστικής μάζας (οστική πυκνότητα) και διαταραχή της «αρχιτεκτονικής» τους. Αποτέλεσμα αυτής της πάθησης είναι η ελάττωση της φυσικής αντοχής του σκελετού, ο οποίος καθίσταται έτσι πιο αδύναμος και πιο εύθραυστος και η πρόκληση καταγμάτων γίνεται αναπόφευκτη.

Οστεοπόρωση: Αίτια

Οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση αυτής της πάθησης είναι: η  προχωρημένη ηλικία, η  απουσία φυσικής δραστηριότητας, τα μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων, όπως συμβαίνει στην εμμηνόπαυση, η κληρονομικότητα (λεπτή κατασκευή σώματος, ξανθή τριχοφυία, Καυκάσια ή Ασιατική φυλή), η αυξημένη κυκλοφορία στον οργανισμό κορτιζόνης ή θυρεοειδικών ορμονών είτε από ιατρική χορήγηση είτε από υπερπαραγωγή από τον ίδιο τον οργανισμό,το   κάπνισμα,η   υπερβολική λήψη αλκοόλ και   κάποιες χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτης, ηπατικά νοσήματα κ.λπ.

Θεραπεία οστεοπόρωσης

Αφού τεθεί η διάγνωση της οστεοπενίας ή της οστεοπόρωσης ο ασθενής θα ακολουθήσει το κατάλληλο θεραπευτικό φαρμακευτικό σχήμα που θα επιλέξει ο θεράπων του.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατάγματα οστών

dimdovris No Comments

Τι είναι το κάταγμα οστού

Κάταγμα λέγεται η πλήρης ή μερική  λύση της συνέχειας ενός οστού.

Κατάγματα οστών: Αίτια και ταξινόμηση

Τα κατάγματα οστών ταξινομούνται:

 • Ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλεσε σε: βίαια από καταπόνηση (επαναλαμβανόμενες μικροκαταπονήσεις) και παθολογικά (σε έδαφος προϋπάρχουσας κύστης ή όγκου  κ.λπ.)
 • Ανάλογα με την κλινική εικόνα σε ανοικτά (επλεγμένα) και κλειστά. Ανοικτά ονομάζονται τα κατάγματα που συνοδεύονται από τραύμα από το οποίο επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον  Όταν δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία, τα κάταγματα λέγονται κλειστά.
 • Ανάλογα με το μηχανισμό σε: Άμεσα, όταν τα κατάγματα γίνονται στο σημείο  όπου έδρασε η βία. Έμμεσα, όταν συμβαίνουν μακριά από τη θέση  που εφαρμόζεται η βία.
 • Ανάλογα με τη φορά της γραμμής του κατάγματος σε σχέση προς τον άξονα του οστού τα κατάγματα μπορεί να είναι εγκάρσια, λοξά και σπειροειδή.
 • Άλλα κατάγματα: Τα ενσφηνωμένα κατάγματα προκύπτουν όταν το ένα τμήμα με τη μικρότερη διάμετρο μπαίνει μέσα στο άλλο με τη μεγαλύτερη. Αποσπαστικά λέγονται τα κατάγματα που συμβαίνουν στα σηµεία πρόσφυσης των µυών ύστερα από βίαιη σύσπασή τους. Συντριπτικά είναι εκείνα που παρουσιάζουν στο επίπεδο του κατάγµατος περισσότερα από τρία οστικά τµήµατα κ.λπ.

Πώς εκδηλώνονται τα κατάγματα των οστών

Ένα κάταγμα προκαλεί γενικά πόνο και δυσχέρεια ή αδυναµία στην κίνηση του µέλους. Επίσης συχνά συνυπάρχουν  τοπικό οίδηµα, ευαισθησία στην πίεση, παραµόρφωση, εκχύµωση, κριγµός και αφύσικη κίνηση, δηλαδή κίνηση  στο σηµείο του κατάγµατος που φυσιολογικά δεν υπήρχε.

Διάγνωση – Εξετάσεις

Ανεξάρτητα αν η κλινική διάγνωση είναι βέβαιη ή όχι, ο ακτινολογικός έλεγχος  είναι πάντα απαραίτητος για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη κατάγµατος.

Ποιες είναι οι επιπλοκές

Οι επιπλοκές των καταγμάτων διακρίνονται σε άμεσες και απώτερες:

 • άμεσες  μπορεί να είναι κάκωση αγγείων-νεύρων, λιπώδης ή πνευμονική εμβολή, σύνδρομο διαμερίσματος, πώρωση σε πλημμελή θέση κ.λπ.
 • απώτερες είναι η καθυστέρηση πώρωση, η δυσκαμψία της  άρθρωσης,  η οστεοποιός μυοσίτιδα, η οστεομυελίτιδα, η αρθρίτιδα, η αλγοδυστροφία κ.λπ.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου

dimdovris No Comments

Κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου: Τι είναι

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από  υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηριαίου και καταφύονται στην έσω επιφάνεια της κνήμης.

Κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου: Αίτια – Παράγοντες

Η κάκωση του συμβαίνει  από βία που δρα στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε απαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό , ενώ το γόνατο βρίσκεται σε έκταση ή µικρή κάµψη.

Συμπτώματα

Η διόγκωση του γόνατος στην έσω επιφάνεια, η µεγάλη ευαισθησία στην πίεση κατά µήκος του έσω πλάγιου συνδέσµου, ιδιαίτερα στη µηριαία έκφυση, ο περιορισµός στην πλήρη έκταση και πλήρη κάµψη της άρθρωσης, ο πόνος στις κινήσεις και η δυσκολία στο βάδισµα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κάκωσης.

Ταξινόμηση

Ανάλογα µε το βαθµό της διεύρυνσης που είναι αντίστοιχη µε τη βαρύτητα της κάκωσης, οι ρήξεις του έσω πλαγίου διακρίνονται σε τρεις βαθµούς:

 • Πρώτου βαθμού – απλή διάταση ή ρήξη µέχρι το 1/3 των ινών του συνδέσµου
 • Δευτέρου βαθµού – ρήξη του 1/3 µέχρι 2/3 των ινών ή µερική ρήξη του συνδέσµου
 • Τρίτου βαθµού – ρήξη µεγαλύτερη των 2/3 των ινών του συνδέσµου ή πλήρης ρήξη

Διάγνωση – Εξετάσεις

Κατά την κλινική εξέταση η ακεραιότητας του έσω πλάγιου συνδέσµου επιβεβαιώνεται με μτην δοκιμασία κατά την οποία  το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη και ο ιατρός  πίεζει  από έξω το γόνατος και προσπάθει να απάγει την κνήµη σε σχέση με  τον µηρό .Όταν η δοκιμασία είναι θετική προκαλείται έντονος πόνος στην έσω επιφάνεια του γόνατος και συγχρόνως μπορεί να αξιολογηθεί το άνοιγμα της αρθρικής σχισμής βάση του οποίου θα γίνει η ταξινόμηση της βλάβης για να ακολουθηθεί η ανάλογη θεραπεία.

Με τον ακτινολογικό έλεγχο αποκλείεται η  συνύπαρξη οστικών κακώσεων και με συγκριτικές λήψεις υπό πίεση επιβεβαιώνεται ή αποκλείεται η διεύρυνση της αρθρικής σχισμής.

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Σε κάκωση πρώτου βαθμού εφαρμόζεται ελαστικός επίδεσμος για 2-3 εβδομάδες. Σε κάκωση δευτέρου βαθμού εφαρμόζεται κηδεμόνας που επιτρέπει την κάμψη της άρθρωσης εμποδίζει όμως τις πλάγιες κινήσεις για 4-6 εβδομάδες. Σε κάκωση τρίτου βαθμού η  συρραφή του συνδέσμου ακολουθείται από εφαρμογή του παραπάνω κηδεμόνα για 6-8 εβδομάδες.

Σε παλαιά πλήρη ρήξη συνδέσμου (πάνω από δυο εβδομάδες) μπορούν  να γίνουν  συρραφή του αρθρικού θυλάκου και αντικατάσταση του συνδέσμου με αυτόλογο περιτόνια ή τένοντα.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου

dimdovris No Comments

Κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου: Τι είναι

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα  του μηριαίου και καταφύεται στη κεφαλή της περόνης. Ο σύνδεσμος βοηθά στο να συγκρατείται  η  εξωτερική πλευρά του γόνατος σταθερή.

Κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου: Που οφείλεται

Η κάκωση του συμβαίνει  από βία που δρα στην εσωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε προσαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό.

Πώς εκδηλώνεται η κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου – Συμπτώματα

Σε  κάκωση εμφανίζεται  πόνος και  ενδεχομένως διόγκωση  στο ύψος της αρθρικής σχισμής και ως επί το πλείστον στην κατάφυση του πλάγιου συνδέσμου. Ο πόνος αυξάνεται κατά την προσαγωγή της κνήμης. Εκτός από τον πόνο συχνά ο ασθενής παραπονείται για αστάθεια του γόνατος.

Διάγνωση – Εξετάσεις

Σε προσαγωγή της κνήμης με το γόνατο σε έκταση σε περίπτωση θλάσης δεν παρατηρείται καμία χαλάρωση του συνδέσμου, σε μερική ρήξη, ελάχιστη ελαστική χαλάρωση και σε πλήρη ρήξη παρατηρείται άνοιγμα της αρθρικής σχισμής.

Οι εξετάσεις που θα βοηθήσουν στην διάγνωση  και τον αποκλεισμό συνοδών κακώσεων είναι οι απλές ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Η θεραπεία περιλαμβάνει είναι συνήθως συντησρητική και περιλαμβάνει την  εφαρμογή πάγου στην περιοχή, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ),την εφαρμογή ενός κηδεμόνα που δεν επιτρέπει τις πλάγιες κινήσεις του γόνατος και σε δεύτερο χρόνο τις ασκήσεις ενδυνάμωσης του άκρου.

Η χειρουργική επέμβαση συχνά δεν είναι απαραίτητη όταν υπάρχει ρήξη μόνο του έξω πλαγίου συνδέσμου.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης

dimdovris No Comments

Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης: Τί είναι

Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης είναι το σύνολο των παθήσεων που οφείλονται στην προοδευτική φθορά της σπονδυλικής στήλης. Αυτές είναι:

 • η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα
 • η εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση
 • η τμηματική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και
 • η εκφυλιστική σκολίωση

Αίτια – Παράγοντες

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να προκληθούν σταδιακά λόγω του γήρατος αλλά και νωρίτερα λόγω κληρονομικών παραγόντων, συστηματικών νόσων, κακής στάσης σώματος, επαγγελματικών παραγόντων κ.λπ. Συνήθως συνυπάρχουν περισσότεροι παράγοντες που προκαλούν τελικά την εκφυλιστική πάθηση της σπονδυλικής στήλης.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση ποικίλει ανάλογα με την συμπτωματολογία και μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης

dimdovris No Comments

Οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης συμβαίνουν μετά από πτώσεις από ύψος ή τροχαία ατυχήματα, σε όγκους ή οστεοπόρωση. Αφορούν όλες τις μοίρες της σπονδυλικής στήλης, την αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή.

Αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο

Ένας ασθενής με κάκωση στη σπονδυλική στήλη αρχικά αντιμετωπίζεται με ακινητοποίηση, για να σταθεροποιηθεί η σπονδυλική στήλη και να μην επιδεινωθεί η κάκωση. Αυτό γίνεται με κολλάρο (στις κακώσεις αυχένα) ή και με ειδικό άκαμπτο φορείο (σε πολυτραυματίες).

Μεταφορά στο νοσοκομείο – Εξετάσεις – Διάγνωση

Ακολουθεί η άμεση μεταφορά στο Νοσοκομείο όπου μετά την κλινική και νευρολογική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο (ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) θα τεθεί η τελική διάγνωση. Ανάλογα με το μηχανισμό και τη βαρύτητα της κάκωσης, μπορεί να εμφανιστούν κατάγματα στους σπονδύλους (συμπιεστικά , εκρηκτικά ή διαχωριστικού τύπου), εξαρθρήματα, δηλ. μετατόπιση ενός σπονδύλου λόγω βλάβης σε συνδέσμους ή αρθρώσεις, ρήξη μεσοσπονδυλίου δίσκου, που θα έχει ως αποτέλεσμα τα συμπτώματα της δισκοκήλης, θλάση (δηλ. αιμορραγία) μέσα στο νωτιαίο μυελό, κακώσεις σε μεμονωμένα νεύρα, κακώσεις στα αγγεία που συνορεύουν με τη σπονδυλική στήλη, π.χ. κάκωση της σπονδυλικής αρτηρίας στον αυχένα.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση είναι συντηρητική ή χειρουργική. Στη συντηρητική ανήκει η ακινητοποίηση (μπορεί να είναι με κολλάρο, με θωρακο-οσφυϊκό κηδεμόνα κ.λπ.) και η φαρμακευτική αγωγή (κορτιζόνη, παυσίπονα). Στη χειρουργική θεραπεία ανήκει η σταθεροποίηση π.χ. με σπονδυλοδεσία και η αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και των νευρικών ριζών που δέχονται πίεση.

Δημήτριος Π. Δόβρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

A nice entry

dimdovris one comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Read More

Entry with Audio

dimdovris No Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer.

 • Donec posuere vulputate arcu.
 • Phasellus accumsan cursus velit.
 • Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
 • Sed aliquam, nisi quis porttitor congue

Read More

Entry without preview image

dimdovris No Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

 1. Nulla consequat massa quis enim.
 2. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 3. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

Read More