Η μέθοδος

Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η λύση που προσφέρει η σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική σε καταστάσεις που καταστρέφουν την άρθρωση του ώμου όπως οστεοαρθρίτιδα, μετατραυματική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεονέκρωση, αρθροπάθεια λόγω ρήξης του τενοντίου πετάλου και μερικές φορές βαρειά κατάγματα του ώμου που προκαλούν έντονο πόνο και σημαντικό περιορισμό της κίνησης και της λειτουργίας όλου του άνω άκρου.

Η αρθροπλαστική του ώμου διαφέρει αρκετά από αυτή του γόνατος και του ισχίου. Ο ώμος έχει συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο εύρος κίνησης και η επιτυχία εξαρτάται από την σωστή δομή και λειτουργία του πετάλου των στροφέων και από την δομή της ωμογλήνης.

Παράγοντες

Για την επέμβαση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η ηλικία του ασθενή, το επίπεδο δραστηριότητας του και ανατομικοί παράγοντες όπως η κατάσταση των μυών του στροφικού πετάλου, τυχόν προηγηθέν κάταγμα ή και νευρολογική βλάβη, τυχόν απώλεια οστού, η ποιότητα οστού κ.ά.

Οι επιλογές που προσφέρονται όσον αφορά στο εύρος της επέμβασης είναι:

  • Η ολική αρθροπλαστική του ώμου που επιλέγεται κυρίως σε οστεοαρθρίτιδα
  • Η ημι-ολική αρθροπλαστική του ώμου κυρίως για κατάγματα
  • Η αρθροπλαστική επιφανείας σε συνδυασμό με αρθροπλαστική βιολογικής ανάπλασης επιφανείας ωμογλήνης για ασθενείς μικρότερους των 50 ετών
  • Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου για περιπτώσεις που δεν λειτουργούν οι μύες του στροφικού πετάλου

Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι καλά όσον αφορά στην ανακούφιση από τον πόνο, στη λειτουργικότητα του ώμου και στη γενικότερη ικανοποίηση του ασθενή.

Οι επιπλοκές που σπάνια προκύπτουν  είναι  η χαλάρωση κυρίως της πρόσθεσης στην ωμογλήνη, αστάθεια, περιπροσθετικά κατάγματα, ρήξεις του μυών του στροφικού πετάλου, λοίμωξη, τραυματισμός νεύρων και δυσλειτουργία του δελτοειδή μυ.