Είδη όγκων σπονδυλικής στήλης

Γενικά οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Τα καλοήθη νεοπλάσματα δεν καταστρέφουν τους πέριξ ιστούς παρά μόνο το κόκκαλο και η μόνη επιθετικότητά τους είναι η δυσκολία να εκριζωθούν. Τα κακοήθη έχουν την ιδιότητα να διασπείρονται στα άλλα όργανα (δηλ. να δίνουν μεταστάσεις). Ένας άλλος τρόπος να χωρίσουμε τους όγκους της σπονδυλικής στήλης είναι σε πρωτογενείς (αυτοί που ξεκινάνε από την σπονδυλική στήλη) και δευτερογενείς (μεταστάσεις από άλλα σημεία του σώματος). Οι δευτεροπαθείς είναι εξ ορισμού κακοήθεις όγκοι, ενώ οι πρωτοπαθείς μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Οι πιο συνηθισμένοι δευτεροπαθείς είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του προστάτη και των νεφρών. Εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο της, από τον αυχένα μέχρι το ιερό οστό.

Πώς εκδηλώνονται – Συμπτώματα

Οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης εκδηλώνονται με πόνο στην πλάτη (ή στη μέση ή στον αυχένα) και νευρολογικά συμπτώματα όπως αδυναμία στα χέρια ή τα πόδια, διαταραχές ούρησης, μείωση της ευαισθησίας στον πόνο θερμότητα κρύο, δυσκολία πραγματοποίησης λεπτών κινήσεων.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπισή τους είναι κατά βάση χειρουργική.  Αν ο όγκος είναι κακοήθης, μπορεί να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία (κλασσική ή στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) και χημειοθεραπεία.