Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης είναι το σύνολο των παθήσεων που οφείλονται στην προοδευτική φθορά της σπονδυλικής στήλης. Αυτές είναι:

Αίτια – Παράγοντες

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να προκληθούν σταδιακά λόγω του γήρατος αλλά και νωρίτερα λόγω κληρονομικών παραγόντων, συστηματικών νόσων, κακής στάσης σώματος, επαγγελματικών παραγόντων κ.λπ. Συνήθως συνυπάρχουν επιπλέον παράγοντες που προκαλούν τελικά την εκφυλιστική πάθηση της σπονδυλικής στήλης.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση ποικίλει ανάλογα με την συμπτωματολογία και μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.