Γαμψοδακτυλία είναι η παραμόρφωση κατά την οποία κάμπτεται προς τα πάνω (ραχιαία) η βάση (εγγύς φάλαγγα) των δακτύλων του άκρου ποδός (εκτός από το μεγάλο) ενώ οι δύο τελευταίες φάλαγγες (μέση και άπω) στρέφονται προς τα κάτω.

Η γωνίωση του δακτύλου στο μέσο γίνεται ιδιαίτερα οξεία.

Η σφυροδακτυλία διαφέρει στο ότι η τελική φάλαγγα (αυτή που φέρει το νύχι) είναι σε έκταση.

Η γαμψοδακτυλία μπορεί να εμφανιστεί λόγου ψηλής ποδικής καμάρας, αδυναμία των μικρών μυών της καμάρας που ελέγχουν τη βάση των δακτύλων, ή σε συνδυασμό με βλαισό μέγα δάκτυλο (κότσι), όπως και σε ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Κλινική εικόνα

Ο ασθενής συνήθως παρουσιάζει πόνο και ερυθρότητα (κοκκίνισμα) στην μεσότητα της πάνω (ραχιαίας) επιφάνειας του δακτύλου, που προέρχονται από την πίεση του παπουτσιού, η οποία μπορεί να δημιουργήσει και κάλο. Πόνος ή και κάλος μπορεί επίσης να αναπτυχθεί και στο πέλμα, στο ύψος της βάσης των δακτύλων.

Θεραπεία

Η γαμψοδακτυλία και σφυροδακτυλία αρχικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ειδικά επικάλια που τοποθετούνται στις θέσεις που δημιουργούνται κάλοι, όπως η ραχιαία επιφάνεια ή οι ράγες (ελεύθερη άκρη) των δακτύλων, πάτοι σιλικόνης ή ειδικά διαμορφωμένα πέλματα μετά από τη διενέργεια πελματογραφήματος.

Η χειρουργική αποκατάσταση της γαμψοδακτυλίας γίνεται με αφαίρεση του περιφερικού ενός τρίτου της εγγύς φάλαγγας του δακτύλου (resection arthroplasty). Αρθρόδεση πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση μεγάλης παραμόρφωσης ή σε περίπτωση που η παραμόρφωση υποτροπιάζει. Εφόσον, πρόκειται για άκαμπτη παραμόρφωση με υπερέκταση των μεταταρσιοφαλαγγικών, που συνδυάζεται με υπεξάρθρημα αυτών των αρθρώσεων, μπορεί να απαιτηθεί κατά σειρά διατομή και επιμήκυνση του μακρού και βραχέος εκτείνοντα των δακτύλων, απελευθέρωση των πλαγίων συνδέσμων της μεταταρσιοφαλαγγικής ή και οστεοτομία (Weil) της κεφαλής του μεταταρσίου.