Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από  υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηριαίου και καταφύονται στην έσω επιφάνεια της κνήμης. Η κάκωση του συμβαίνει  από βία που δρα στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε απαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό, ενώ το γόνατο βρίσκεται σε έκταση ή µικρή κάµψη.

Συμπτώματα

Η διόγκωση του γόνατος στην έσω επιφάνεια, η µεγάλη ευαισθησία στην πίεση κατά µήκος του έσω πλάγιου συνδέσµου, ιδιαίτερα στη µηριαία έκφυση, ο περιορισµός στην πλήρη έκταση και πλήρη κάµψη της άρθρωσης, ο πόνος στις κινήσεις και η δυσκολία στο βάδισµα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κάκωσης.

Ταξινόμηση

Ανάλογα µε το βαθµό της διεύρυνσης που είναι αντίστοιχη µε τη βαρύτητα της κάκωσης, οι ρήξεις του έσω πλαγίου διακρίνονται σε τρεις βαθµούς:

  • Πρώτου βαθμού – απλή διάταση ή ρήξη µέχρι το 1/3 των ινών του συνδέσµου
  • Δευτέρου βαθµού – ρήξη του 1/3 µέχρι 2/3 των ινών ή µερική ρήξη του συνδέσµου
  • Τρίτου βαθµού – ρήξη µεγαλύτερη των 2/3 των ινών του συνδέσµου ή πλήρης ρήξη

Διάγνωση

Κατά την κλινική εξέταση η ακεραιότητα του έσω πλάγιου συνδέσµου επιβεβαιώνεται με την δοκιμασία κατά την οποία το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη και ο ορθοπαιδικός πιέζει από έξω το γόνατος και προσπαθεί να απάγει την κνήµη σε σχέση με τον µηρό. Όταν η δοκιμασία είναι θετική προκαλείται έντονος πόνος στην έσω επιφάνεια του γόνατος και συγχρόνως μπορεί να αξιολογηθεί το άνοιγμα της αρθρικής σχισμής βάση του οποίου θα γίνει η ταξινόμηση της βλάβης για να ακολουθηθεί η ανάλογη θεραπεία.

Με τον ακτινολογικό έλεγχο αποκλείεται η  συνύπαρξη οστικών κακώσεων και με συγκριτικές λήψεις υπό πίεση επιβεβαιώνεται ή αποκλείεται η διεύρυνση της αρθρικής σχισμής.

Αντιμετώπιση

Σε κάκωση πρώτου βαθμού εφαρμόζεται ελαστικός επίδεσμος για 2-3 εβδομάδες. Σε κάκωση δευτέρου βαθμού εφαρμόζεται κηδεμόνας που επιτρέπει την κάμψη της άρθρωσης εμποδίζει όμως τις πλάγιες κινήσεις για 4-6 εβδομάδες. Σε κάκωση τρίτου βαθμού η  συρραφή του συνδέσμου ακολουθείται από εφαρμογή του παραπάνω κηδεμόνα για 6-8 εβδομάδες.

Σε παλαιά πλήρη ρήξη συνδέσμου (πάνω από δυο εβδομάδες) μπορούν  να γίνουν  συρραφή του αρθρικού θυλάκου και αντικατάσταση του συνδέσμου με αυτόλογο περιτόνια ή τένοντα.