,

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου Γόνατος

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από  υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηριαίου και καταφύονται στην έσω επιφάνεια της κνήμης. Η κάκωση του συμβαίνει  από βία που δρα στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε απαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό, ενώ το γόνατο βρίσκεται σε έκταση ή µικρή κάµψη.

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου: Συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα κάκωσης έσω πλαγίου συνδέσμοι γόνατος είναι τα εξής:

  • διόγκωση του γόνατος στην έσω επιφάνεια
  • η µεγάλη ευαισθησία στην πίεση κατά µήκος του έσω πλάγιου συνδέσµου, ιδιαίτερα στη µηριαία έκφυση
  • ο περιορισµός στην πλήρη έκταση και πλήρη κάµψη της άρθρωσης
  • ο πόνος στις κινήσεις και η δυσκολία στο βάδισµα

Ταξινόμηση

Ανάλογα µε το βαθµό της διεύρυνσης που είναι αντίστοιχη µε τη βαρύτητα της κάκωσης, οι ρήξεις του έσω πλαγίου διακρίνονται σε τρεις βαθµούς:

  • Πρώτου βαθμού – απλή διάταση ή ρήξη µέχρι το 1/3 των ινών του συνδέσµου
  • Δευτέρου βαθµού – ρήξη του 1/3 µέχρι 2/3 των ινών ή µερική ρήξη του συνδέσµου
  • Τρίτου βαθµού – ρήξη µεγαλύτερη των 2/3 των ινών του συνδέσµου ή πλήρης ρήξη

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου: Διάγνωση

Κατά την κλινική εξέταση η ακεραιότητα του έσω πλάγιου συνδέσµου επιβεβαιώνεται με την δοκιμασία κατά την οποία το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη. Ο ορθοπαιδικός πιέζει από έξω το γόνατος και προσπαθεί να απάγει την κνήµη σε σχέση με τον µηρό. Όταν η δοκιμασία είναι θετική, προκαλείται έντονος πόνος στην έσω επιφάνεια του γόνατος. Συγχρόνως μπορεί να αξιολογηθεί το άνοιγμα της αρθρικής σχισμής βάση του οποίου θα γίνει η ταξινόμηση της βλάβης για να ακολουθηθεί η ανάλογη θεραπεία.

Με τον ακτινολογικό έλεγχο αποκλείεται η συνύπαρξη οστικών κακώσεων και με συγκριτικές λήψεις υπό πίεση επιβεβαιώνεται ή αποκλείεται η διεύρυνση της αρθρικής σχισμής.

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου: Αντιμετώπιση

Σε κάκωση πρώτου βαθμού εφαρμόζεται ελαστικός επίδεσμος για 2-3 εβδομάδες. Σε κάκωση δευτέρου βαθμού εφαρμόζεται κηδεμόνας που επιτρέπει την κάμψη της άρθρωσης εμποδίζει όμως τις πλάγιες κινήσεις για 4-6 εβδομάδες. Σε κάκωση τρίτου βαθμού η  συρραφή του συνδέσμου ακολουθείται από εφαρμογή του παραπάνω κηδεμόνα για 6-8 εβδομάδες.

Σε παλαιά πλήρη ρήξη συνδέσμου (πάνω από δυο εβδομάδες) μπορούν  να γίνουν  συρραφή του αρθρικού θυλάκου και αντικατάσταση του συνδέσμου με αυτόλογο περιτόνια ή τένοντα.