Στραμπούληγμα Αστραγάλου

Το διάστρεμμα αστραγάλου είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα απότομης διαστολής ή και τραυματισμού των τένοντων, μιας σκληρής ομάδας ινώδους ιστού που ενώνει δύο διαφορετικά οστά σε ένα σύνδεσμο.

Στατιστικά το διάστρεμμα αποτελεί έναν από τους πιο συνήθεις τραυματισμούς της περιοχής του αστραγάλου και μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο επαγγελματίες αθλητές αλλά και απλούς ανθρώπους ακόμα κι αν δεν αθλούνται καν.

Read more

Βλάβες Μηνίσκων Γόνατος

Προτού παρουσιάσουμε τί περιλαμβάνουν οι βλάβες μηνίσκων, πρέπει να εξετάσουμε τη δομή του γόνατος. Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος “C” οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της κνήμης. Υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και ο έξω που βρίσκονται αντίστοιχα στην έσω και στην έξω πλευρά του γόνατος. Και οι δύο αυτές δομές έχουν σχήμα ημικυκλίου και προσφύονται στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος αντίστοιχα. Είναι ευκίνητες δομές που προσαρμόζονται στην κίνηση των αρθρικών επιφανειών.

Read more

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από  υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηριαίου και καταφύονται στην έσω επιφάνεια της κνήμης. Η κάκωση του συμβαίνει  από βία που δρα στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε απαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό, ενώ το γόνατο βρίσκεται σε έκταση ή µικρή κάµψη.

Read more

Κάκωση Έξω Πλαγίου Συνδέσμου

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα  του μηριαίου και καταφύεται στη κεφαλή της περόνης. Ο σύνδεσμος βοηθά στο να συγκρατείται  η  εξωτερική πλευρά του γόνατος σταθερή. Η κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου συμβαίνει από βία που δρα στην εσωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε προσαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό.

Read more