Νεότερες Εξελίξεις Στην Αντιμετώπιση Χόνδρινων Ελλειμμάτων

Μια πολύ συχνή κατάσταση στην οποία καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε ονομάζεται Αντιμετώπιση Χόνδρινων Ελλειμμάτων. Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας λεπτός, λείος, μαλακός και ελαστικός υμένας, που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες των οστών. Ο υμένας αυτός επιτρέπει την ομαλή, με ελάχιστη τριβή, κίνηση των αρθρικών επιφανειών. Βασική του λειτουργία είναι η κατανομή των φορτίων και η μείωση των πιέσεων στο υποχόνδριο οστό. Αποτελείται από νερό, κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες, πρωτεϊνες και χονδροκύτταρα.

Διαβάστε Περισσότερα

Κάκωση Έσω Πλαγίου Συνδέσμου

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος εκφύεται από  υπερκονδύλιο κύρτωμα του μηριαίου και καταφύονται στην έσω επιφάνεια της κνήμης. Η κάκωση του συμβαίνει  από βία που δρα στην εξωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε απαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό, ενώ το γόνατο βρίσκεται σε έκταση ή µικρή κάµψη.

Διαβάστε Περισσότερα

Κάκωση Έξω Πλαγίου Συνδέσμου

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος εκφύεται από το υπερκονδύλιο κύρτωμα  του μηριαίου και καταφύεται στη κεφαλή της περόνης. Ο σύνδεσμος βοηθά στο να συγκρατείται  η  εξωτερική πλευρά του γόνατος σταθερή. Η κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου συμβαίνει από βία που δρα στην εσωτερική επιφάνεια του γόνατος και οδηγεί σε προσαγωγή της κνήµης σε σχέση προς το µηρό.

Διαβάστε Περισσότερα