Η αρθροσκόπηση του γόνατος αποτελεί μία επέμβαση ελάχιστης παρεμβατικότητας (minimally invasive surgery) με την οποία διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται οι ενδαρθρικές βλάβες του γόνατος.

Πραγματοποιείται μέσω δύο μικρών τομών του δέρματος μήκους 5 mm στην έσω και στην έξω πλευρά του γόνατος.

Η αρθροσκόπηση για την διόρθωση μηνίσκων βλαβών διαρκεί μεταξύ 10 και 30 λεπτών.