Κάκωση οπισθίου χιαστού: Τι είναι

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι βραχύτερος αλλά ισχυρότερος από τον πρόσθιο. Εκφύεται από τον οπίσθιο μεσογλήνιο βόθρο και φερόμενος προς τα πάνω, έσω και μπροστά, χιάζεται με τον πρόσθιο και καταφύεται στην πρόσθια μοίρα της μεσοκονδυλίου  επιφάνειας του έσω μηριαίου κονδύλου.

Κάκωση οπισθίου χιαστού: Αίτια – Παράγοντες

Οι ασθενείς τις περισσότερεs φορέs  αναφέρουν  κάποιο  τραυµατικό επεισόδιο άµεσης  πλήξηs στην πρόσθια επιφάνεια της  κνήμης. Τραυµατισµοί µε το γόνατο σε υπέρκαµψη
ή υπερέκτασn µπορούν  επίσης να προκαλέσουν ρήξη του οπισθίου χιαστού

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος έχει ως κύρια λειτουργία την παρεμπόδιση της οπίσθιας μετατόπισης της κνήμης σε σχέση με τo μηρό

Πώς εκδηλώνεται η κάκωση οπισθίου χιαστού – Συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Το γόνατο είναι επώδυνο και υπάρχει οίδημα. Το εύρος κίνησης είναι μειωμένο. Υπάρχει αίσθημα αστάθειας.

Διάγνωση – Εξετάσεις

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον μηχανισμό της κάκωσης. Η κλινική δοκιµασία «κλειδί» είναι η οπίσθια συρταροειδής  εξέταση κατά την οποία ο ιατρός διαπιστώνει την υπερβολική προς τα πίσω μετακίνηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό

Ο ακτινολογικός έλεγχος και η μαγνητική τομογραφία θα ξεκαθαρίσουν την διάγνωση και θα αναδείξουν κι άλλες συνυπάρχουσες βλάβες.

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος έχει μεγάλη δυνατότητα επούλωσης και επαναγγείωσης γεγονός που επιτρέπει την συντηρητική θεραπεία, στις μεμονωμένες μικρού βαθμού ρήξεις του συνδέσμου.

Για  διάστημα 8-12 εβδομάδων περίπου, ο ασθενής φοράει έναν ειδικό οπίσθιο νάρθηκα στο σκέλος που μετατοπίζει την κνήμη προς τα εμπρός και ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης του τετρακεφάλου και των οπισθίων μηριαίων μυών.

Χειρουργική αντιμετώπιση της  ρήξης του οπισθίου χιαστού  γίνεται όταν έχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία να δημιουργήσει σταθερότητα στο πάσχον γόνατο. Σε νέα και αθλητικά άτομα, με οπίσθια μετακίνηση της κνήμης άνω των 5-6 χιλιοστών, προτιμάται άμεσα η  χειρουργική αντιμετώπιση με συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού.