Τι είναι η κάκωση πρόσθιου χιαστού

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος του γόνατος εκφύεται από τη μεσογλήνιο επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου και καταφύεται μπροστά από τη μεσογλήνιο άκανθα της κνήμης.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος έχει ως κύρια λειτουργία την παρεμπόδιση της πρόσθιας μετατόπισης της κνήμης σε σχέση με τo μηρό.

Κάκωση πρόσθιου χιαστού: Αίτια

Η κάκωση συμβαίνει συνήθως μετά από άμεση πλήξη στην έξω πλευρά του γόνατος με τον άκρο πόδα καθηλωμένο στο έδαφος .Η βία προκαλεί δυνάμεις βλαισότητας και στροφής στο γόνατο και συχνά προκαλεί ρήξη του εσω πλαγίου συνδέσμου και στην συνέχεια του προσθίου χιαστού.

Συμπτώματα

Μετά την κάκωση υπάρχει οίδημα του γόνατος, επώδυνη κινητικότητα της άρθρωσης και δυσχέρεια της βάδισης. Σε ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου συνήθως  οι ασθενείς ακούν ένα χαρακτηριστικό «κλικ» τη στιγμή του τραυματισμού.

Στην ολική ρήξη οι ασθενείς βιώνουν επίσης μια αίσθηση ότι το γόνατο « βγαίνει» από τη θέση του και « ξαναμπαίνει».

Διάγνωση της κάκωσης πρόσθιου χιαστού – Εξετάσεις

Στη διάγνωση συμβάλλει η γνώση του μηχανισμού κάκωσης, και οι λειτουργικές δοκιμασίες που εκτελούνται από τον ιατρό για την αξιολόγηση της ακεραιότητας του προσθίου συνδέσμου. Η πρώτη από αυτές τις δοκιμασίες  εκτελείται με το γόνατο σε κάμψη 10-150 και συνίσταται σε υπερβολική προς τα εμπρός μετακίνηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό. Οι  εξετάσεις που θα βοηθήσουν στην διάγνωση  και τον αποκλεισμό συνοδών κακώσεων είναι οι απλές ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Η αντιμετώπιση της κάκωσης αυτής εξαρτάται από  τις λειτουργικές απαιτήσεις κάθε ασθενούς. Αρκετοί ασθενείς με ρήξη του προσθίου χιαστού που δεν έχουν αυξημένες αθλητικές δραστηριότητες και η εργασία τους είναι τέτοια που δεν απαιτεί ακραίες και συνεχείς κινήσεις του γόνατος και  δεν εμφανίζουν συχνά επεισόδια αστάθειας  είναι πιθανό να ωφεληθούν από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και να μην χρειαστούν περαιτέρω θεραπεία.

Οι αθλητές και άτομα ποιο δραστήρια  είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν χειρουργική αντιμετώπιση προκειμένου να επιστρέψουν στο προ του τραυματισμού επίπεδο. Η εγχειρητική αντιμετώπιση συνίσταται σε πλαστική του συνδέσμου με χρησιμοποίηση αυτομοσχευμάτων ή  συνθετικών μοσχευμάτων.