Πρόκειται για πάθηση που προκαλεί πόνο με δυσκαμψία στη μεταταρσιοφαλαγγική (ΜΤΦ) άρθρωση του μεγάλου δακτύλου. Μοιάζει αρκετά με Βλαισό μέγα Δάκτυλο, και πολλές φορές συνυπάρχουν. Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες από 15 ετών και άνω.

Οι αιτίες συνήθως είναι η οστεοαρθρίτιδα στην ΜΤΦ άρθρωση, τραυματισμοί στην άρθρωση αλλά ακόμα και η οστεοχονδρίτιδα.

Κλινικά εμφανίζεται πόνος στην άρθρωση, με δημιουργία εξόστωσης (κότσι) κυρίως στην ραχιαία επιφάνεια.

Υπάρχει δυσκαμψία στην άρθρωση, η οποία είναι προοδευτική με τη πάροδο του χρόνου.

Η θεραπεία αρχικά είναι συντηρητική. Γίνεται προσπάθεια ανακούφισης των συμπτωμάτων την χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Αργότερα μπορεί να επιχειρηθεί τοπική έκχυση στεροειδών μέσα στην άρθρωση.

Σε μη βελτίωση των συμπτωμάτων εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία. Επιλογές είναι η Χειλεκτομή (αφαίρεση οστεοφύτων) για αύξηση της κίνησης και να κερδηθεί χρόνος, η αρθροπλαστική και η αρθρόδεση της άρθρωσης για ανακούφιση του πόνου.