Το νεύρωμα Morton είναι θα λέγαμε μια ακραία περίπτωση της μεταταρσαλγίας. Τα επίμονα συμπτώματα της μεταταρσαλγίας μπορεί να οδηγήσουν στο νεύρωμα Morton. Τέτοια είναι το πολύ έντονο αίσθημα καψίματος που σε αυτή την περίπτωση μετατίθεται και στην πάνω επιφάνεια των δακτύλων. Μερικές φορές βέβαια μπορεί τα συμπτώματα νευρώματος Morton να εμφανιστούν χωρίς τα συμπτώματα μεταταρσαλγίας.

Το νεύρωμα Morton επί της ουσίας είναι φλεγμονή νεύρου όπου το φυσιολογικό πάχος του νεύρου δεν υφίσταται πια στην περιοχή. Αν ο ασθενής περάσει σε εγχειρητική φάση το νεύρο αφαιρείται με αποτέλεσμα μια ήπια ευαισθησία στην αφή και επαφή του ποδιού. Ύστερα από μήνες το αίσθημα αυτό φεύγει.

Μετά την εγχείρηση ο ασθενής είναι σε θέση να επιστρέψει στην καθημερινότητά του σε διάστημα 2-3 εβδομάδων. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες όμως επιτρέπονται σε διάστημα ενός μήνα από το πέρας της επέμβασης.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι αν και το νεύρωμα Morton διαγιγνώσκεται δύσκολα η θεραπεία του έχει  άριστα αποτελέσματα.