Οστεοπόρωση - Οστεοπενία

Η οστεοπόρωση – οστεοπενία είναι μία ύπουλη νόσος, η οποία προσβάλλει κυρίως γυναίκες στην εμμηνόπαυση, αλλά και άνδρες μεγάλης ηλικίας. Είναι η πάθηση των οστών η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική αποδυνάμωση της οστικής μάζας (οστική πυκνότητα) και διαταραχή της «αρχιτεκτονικής» τους. Αποτέλεσμα αυτής της πάθησης είναι η ελάττωση της φυσικής αντοχής του σκελετού, ο οποίος καθίσταται έτσι πιο αδύναμος και πιο εύθραυστος και η πρόκληση καταγμάτων γίνεται αναπόφευκτη.

Διαβάστε Περισσότερα

Κατάγματα Οστών

Κάταγμα λέγεται η πλήρης ή μερική λύση της συνέχειας ενός οστού. Τα κατάγματα οστών ταξινομούνται:

    • Ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλεσε σε: βίαια από καταπόνηση και παθολογικά.
    • Ανάλογα με την κλινική εικόνα σε ανοικτά (επιλεγμένα) και κλειστά. Ανοικτά ονομάζονται τα κατάγματα που συνοδεύονται από τραύμα από το οποίο επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον  Όταν δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία, τα κατάγματα λέγονται κλειστά.
    • Ανάλογα με το μηχανισμό σε: Άμεσα, όταν τα κατάγματα γίνονται στο σημείο  όπου έδρασε η βία. Έμμεσα, όταν συμβαίνουν μακριά από τη θέση  που εφαρμόζεται η βία.
    • Ανάλογα με τη φορά της γραμμής του κατάγματος σε σχέση προς τον άξονα του οστού τα κατάγματα μπορεί να είναι εγκάρσια, λοξά και σπειροειδή.
    • Άλλοι τύποι καταγμάτων: Τα ενσφηνωμένα κατάγματα προκύπτουν όταν το ένα τμήμα με τη μικρότερη διάμετρο μπαίνει μέσα στο άλλο με τη μεγαλύτερη. Αποσπαστικά λέγονται τα κατάγματα που συμβαίνουν στα σηµεία πρόσφυσης των µυών ύστερα από βίαιη σύσπασή τους. Συντριπτικά είναι εκείνα που παρουσιάζουν στο επίπεδο του κατάγµατος περισσότερα από τρία οστικά τµήµατα κ.λπ.

Διαβάστε Περισσότερα