Κατάγματα Οστών: Αίτια & Ταξινόμηση

Κατάγματα Οστών

Κάταγμα λέγεται η πλήρης ή μερική λύση της συνέχειας ενός οστού. Τα κατάγματα οστών ταξινομούνται:

  • Ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλεσε σε: βίαια από καταπόνηση και παθολογικά.
  • Ανάλογα με την κλινική εικόνα σε ανοικτά (επιλεγμένα) και κλειστά. Ανοικτά ονομάζονται τα κατάγματα που συνοδεύονται από τραύμα από το οποίο επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον  Όταν δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία, τα κατάγματα λέγονται κλειστά.
  • Ανάλογα με το μηχανισμό σε: Άμεσα, όταν τα κατάγματα γίνονται στο σημείο  όπου έδρασε η βία. Έμμεσα, όταν συμβαίνουν μακριά από τη θέση  που εφαρμόζεται η βία.
  • Ανάλογα με τη φορά της γραμμής του κατάγματος σε σχέση προς τον άξονα του οστού τα κατάγματα μπορεί να είναι εγκάρσια, λοξά και σπειροειδή.
  • Άλλοι τύποι καταγμάτων: Τα ενσφηνωμένα κατάγματα προκύπτουν όταν το ένα τμήμα με τη μικρότερη διάμετρο μπαίνει μέσα στο άλλο με τη μεγαλύτερη. Αποσπαστικά λέγονται τα κατάγματα που συμβαίνουν στα σηµεία πρόσφυσης των µυών ύστερα από βίαιη σύσπασή τους. Συντριπτικά είναι εκείνα που παρουσιάζουν στο επίπεδο του κατάγµατος περισσότερα από τρία οστικά τµήµατα κ.λπ.

Κατάγματα Οστών: Εκδήλωση

Ένα κάταγμα προκαλεί γενικά πόνο και δυσχέρεια ή αδυναµία στην κίνηση του µέλους. Επίσης συχνά συνυπάρχουν τοπικό οίδηµα, ευαισθησία στην πίεση, παραµόρφωση, εκχύµωση, κριγµός και αφύσικη κίνηση, δηλαδή κίνηση  στο σηµείο του κατάγµατος που φυσιολογικά δεν υπήρχε.

Εξετάσεις

Ανεξάρτητα αν η κλινική διάγνωση είναι βέβαιη ή όχι, ο ακτινολογικός έλεγχος είναι πάντα απαραίτητος για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη κατάγµατος.

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές των καταγμάτων διακρίνονται σε άμεσες και απώτερες:

 • άμεσες μπορεί να είναι η κάκωση αγγείων – νεύρων, η λιπώδης ή πνευμονική εμβολή, το σύνδρομο διαμερίσματος, η πώρωση σε πλημμελή θέση κ.λπ.
 • απώτερες είναι η δυσκαμψία της  άρθρωσης, η οστεοποιός μυοσίτιδα, η οστεομυελίτιδα, η αρθρίτιδα, η αλγοδυστροφία κ.λπ.